Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 17. mája 2017 - Štrasburg
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
 Výročná správa za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite
 Finančné technológie: vplyv technológie na budúcnosť finančného sektora
 Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Chorvátsku *
 Námietka voči delegovanému aktu: identifikácia vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami
 Geneticky modifikovaná bavlna GHB119
 Geneticky modifikovaná kukurica DAS-40278-9
 Situácia v Maďarsku
 Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie
Texty (181 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia