Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο
 Ζάμπια, και ιδίως η υπόθεση του Hakainde Hichilema
 Αιθιοπία, και ιδίως η υπόθεση του Dr Merera Gudina
 Νότιο Σουδάν
 Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021 ***
 Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ
 Μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής
 Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά ***I
 Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας
 Επίτευξη της δικρατικής λύσης στη Μέση Ανατολή
 Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία
 Οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab
 Για την υλοποίηση της μετεγκατάστασης
 Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία, Ρωσία
Κείμενα (498 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου