Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 18. mai 2017 - Strasbourg
 Sambia, eelkõige Hakainde Hichilema juhtum
 Etioopia, eelkõige dr Merera Gudina juhtum
 LõunaSudaan
 Lepingu sõlmimine ELi, Islandi, Liechtensteini ja Norra vahel EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021 ***
 Õige rahastamisvahendite kombinatsioon Euroopa piirkondadele: rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine ELi ühtekuuluvuspoliitikas
 Tehnilise abi tulevikuväljavaated ühtekuuluvuspoliitikas
 Veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus siseturul ***I
 ELi ja Korea vahelise vabakaubanduslepingu rakendamine
 Kahe riigi lahenduse saavutamine LähisIdas
 ELi Süüriat käsitlev strateegia
 Maanteetransport Euroopa Liidus
 Dadaabi pagulaslaager
 Ümberpaigutamise elluviimine
 LGBTIinimesi käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias
Tekstid (265 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika