Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg
 Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema
 Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina
 Sydsudan
 Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 ***
 Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik
 Framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken
 Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ***I
 Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea
 Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern
 EU:s strategi för Syrien
 Vägtransporter i Europeiska unionen
 Flyktinglägret i Dadaab
 Få omplaceringen att fungera
 Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodade) homosexuella män i Tjetjenien
Texter (276 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy