Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2973(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0668/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Hlasování :

PV 14/12/2017 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0500

Přijaté texty
PDF 345kWORD 50k
Čtvrtek, 14. prosince 2017 - Štrasburk
Situace Rohingyů
P8_TA(2017)0500RC-B8-0668/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2017 o situaci Rohingyů (2017/2973(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru a o situaci rohingyjských muslimů, zejména na usnesení ze dne 14. září 2017(1), 7. července 2016(2) a 15. prosince 2016(3), a na usnesení o osobách bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii ze dne 13. června 2017(4),

–  s ohledem na závěry Rady o Myanmaru/Barmě ze dne 16. října 2017,

–  s ohledem na vyjádření místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové ze dne 19. listopadu 2017 ve městě Cox’s Bazar v Bangladéši,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 6. září 2017 o situaci v Arakanském státě, na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 11. září 2017 o aktuálním vývoji situace v Arakanském státě, Myanmaru a pohraniční oblasti v Bangladéši, na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, které dne 20. listopadu 2017 vydala jménem Evropské unie o Myanmaru/Barmě a na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 23. listopadu 2017 o podpisu dvoustranné repatriační dohody mezi vládami Myanmaru a Bangladéše,

–  s ohledem na návštěvu komisaře EU pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese v severní části Arakanského státu v květnu 2017,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 1. června 2016 Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Prvky strategie EU vůči Myanmaru/Barmě: zvláštní partnerství pro demokracii, mír a prosperitu“ (JOIN(2016)0024),

–  s ohledem na společnou tiskovou zprávu o třetím dialogu mezi EU a Myanmarem o lidských právech ze dne 25. listopadu 2016,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 4. prosince 2015 o problematice osob bez státní příslušnosti,

–  s ohledem na memorandum o porozumění mezi Myanmarem a Bangladéšem týkající se repatriace rohingyjského obyvatelstva z Bangladéše do Myanmaru, které bylo podepsáno dne 23. listopadu 2017,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 6. listopadu 2017 o násilí v Arakanském státě,

–  s ohledem na návrh rezoluce o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru, který dne 16. listopadu 2017 přijal třetí výbor Valného shromáždění OSN,

–  s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 20. června 2016 nazvanou „Stav lidských práv rohingyjských muslimů a ostatních menšin v Myanmaru“ a na zprávu zvláštní zpravodajky OSN o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru ze dne 18. března 2016,

–  s ohledem na 27. zvláštní zasedání Rady OSN pro lidská práva, které se týkalo lidských práv menšinové populace rohingyjských muslimů a dalších menšin v Arakanském státě v Myanmaru,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků přijatou v roce 1951 a na její protokol z roku 1967,

–  s ohledem na Úmluvu o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 a na Úmluvu o omezení případů bezdomovectví z roku 1961,

–  s ohledem na globální akční plán Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHRC) pro období 2014–2024 týkající se vyřešení problému osob bez státní příslušnosti,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu Poradní komise pro Arakanský stát,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 a na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z téhož roku,

–  s ohledem na Chartu sdružení ASEAN,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Arakanský stát v Myanmaru je domovem přibližně jednoho milionu Rohingyů, převážně muslimské menšiny, která je vystavena represím a soustavnému vážnému porušování lidských práv, kdy jsou ohroženy jejich životy a bezpečnost, je jim upíráno právo na zdravotní péči a na vzdělání, trpí podvýživou a nedostatečným zajištěním potravin, jsou posíláni na nucené práce, stávají se obětí sexuálního násilí a jsou omezována jejich politická práva;

B.  vzhledem k tomu, že Rohingyové patří k nejvíce pronásledovaným menšinám na světě, a vzhledem k tomu, že je jim upíráno právo na plné občanství a v důsledku zákona Myanmaru z roku 1982 o občanství jsou bez státní příslušnosti; vzhledem k tomu, že velká část Rohingyů je nucena zdržovat se v táborech a byla zavedena přísná omezení jejich volného pohybu v rámci Arakanského státu i mimo něj;

C.  vzhledem k tomu, že nedávné útoky na stanoviště bezpečnostních složek, k nimž došlo v srpnu 2017, vyvolaly naprosto nepřiměřenou reakci myanmarské armády, která se vůči Rohingyům dopustila závažného porušování lidských práv;

D.  vzhledem k tomu, že od srpna 2017 prchlo z bezpečnostních důvodů více než 646 000 Rohingyů do sousedního Bangladéše, a to za nesmírně drastických podmínek; vzhledem k tomu, že se očekává, že do konce roku 2017 přesáhne celkový počet rohingyjských uprchlíků v Bangladéši 1 milión osob; vzhledem k tomu, že po cestě zemřelo mnoho osob, včetně žen a dětí, a že více než 400 000 osob potřebuje zdravotní péči a potravinovou pomoc; vzhledem k tomu, že vraždění a znásilňování Rohingyů a vypalování jejich vesnic se používá jako nástroj k trvalému poškození sociální struktury Rohingyů a traumatizaci tohoto obyvatelstva;

E.  vzhledem k tomu, že hranice mezi Myanmarem a Bangladéšem byla militarizována a zaminována, aby ji lidé nemohli překračovat;

F.  vzhledem k tomu, že podle agentur OSN je přístup humanitárních organizací nadále velmi omezený, a to i v případě dodávek potravin, vody a léků určených Rohingyům;

G.  vzhledem k tomu, že komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn dne 10. září 2017 prohlásil, že se situace v Myanmaru „zdá být učebnicovým příkladem etnických čistek“, a dne 5. prosince 2017 uvedl, že nelze vyloučit, že v Myanmaru nedochází ze strany vládních sil ke genocidě muslimských Rohingyů; vzhledem k tomu, že organizace Amnesty International popsala situaci menšin v Arakanském státě jako „apartheid“, a vzhledem k tomu, že Rada OSN pro lidská práva odsoudila to, že v Myanmaru „s velkou pravděpodobností dochází ke zločinům proti lidskosti“;

H.  vzhledem k tomu, že dne 23. října 2017 na dárcovské konferenci v Ženevě pořádané UNHCR, OCHA, IOM, Evropskou unií a vládou Kuvajtu byly přijaty závazky k pomoci v celkové výši 344 milionů EUR, přičemž více než polovinu této částky přislíbila EU;

I.  vzhledem k tomu, že vlády Myanmaru a Bangladéše podepsaly nezávazné memorandum o porozumění, které by mělo zaručit bezpečný návrat rohingyjských uprchlíků, kteří se uchýlili do Bangladéše; vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku označila podepsání memoranda o porozumění za významný krok směrem k vyřešení jedné z nejhorších humanitárních a lidskoprávních krizí naší doby; vzhledem k tomu, že není zřejmé, kolik potenciálních navrátilců z řad Rohingyů bude umístěno v táborech a dočasných záchytných komplexech; vzhledem k tomu, pro nebyl stanoven žádný přesný harmonogram pro návrat za bezpečných podmínek a do bezpečných míst ani pro uznání práva Rohingyů na občanství;

1.  hluboce odsuzuje skutečnost, že v Arakanském státě dochází k pokračujícímu násilí a zabíjení, k systematickému používání síly a ke ztrátám na lidských životech, obživě a přístřeší; vyjadřuje hluboké znepokojení v souvislosti s humanitární situací a situací v oblasti lidských práv a vyjadřuje hlubokou spoluúčast a plnou podporu rohingyjskému obyvatelstvu; připomíná myanmarským orgánům, že je jejich povinností chránit před násilím všechny civilní osoby bez rozdílu a vyšetřit závažné případy porušování lidských práv a stíhat jejich pachatele v souladu s normami a závazky v oblasti lidských práv;

2.  vyzývá k okamžitému ukončení násilí, zabíjení, pronásledování a znásilňování Rohingyů a ničení jejich domovů, kterého se dopouští myanmarské bezpečnostní síly;

3.  naléhavě vyzývá myanmarské orgány, aby spolupracovaly s mezinárodními agenturami pro poskytování pomoci, EU a s OSN a okamžitě umožnily mezinárodním humanitárním organizacím bezproblémový humanitární přístup do Arakanského státu a okolních oblastí, aby mohly mj. poskytovat cílenou podporu ohroženým skupinám obyvatel, jako jsou děti, starší osoby a oběti sexuálního násilí; naléhavě vyzývá myanmarskou vládu, aby v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2106 (2013) uplatňovala opatření, která by zabránila případům sexuálního násilí a řešila je;

4.  vyzývá myanmarské orgány, aby umožnily přístup nezávislým pozorovatelům, zejména členům vyšetřovací mise, kterou v březnu 2017 ustavila Rada OSN pro lidská práva, aby mohlo proběhnout nezávislé a nestranné vyšetřování závažného porušování lidských práv, jehož se údajně dopouštějí všechny strany; naléhavě vyzývá všechny strany, aby zajistily, že veškeré případy porušení lidských práv budou potrestány; připomíná, že pokud existují důkazy o porušování lidských práv, musí být příslušné osoby stíhány ve spravedlivých řízeních před nezávislými civilními soudy a nesmí jim být ukládán trest smrti; naléhavě žádá, aby Rada bezpečnosti OSN přijala další opatření v případě, že Myanmar nebude moci nebo ochoten zahájit soudní stíhání nebo nebude jednat z vlastního podnětu, a to včetně předání případů Mezinárodnímu trestnímu soudu;

5.  vyzývá vládu Myanmaru, aby domácím i mezinárodním sdělovacím prostředkům okamžitě poskytla plný, bezpečný a neomezený přístup do Arakanského státu a zajistila bezpečnost jejich pracovníkům;

6.  opakovaně vyzývá myanmarskou vládu, aby okamžitě přestala s používáním nášlapných min a odstranila veškeré nášlapné miny, které již rozmístila, včetně těch, které byly nedávno položeny podél hranice s Bangladéšem; naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby v této souvislosti poskytlo technickou pomoc; vyzdvihuje úsilí, které vyvinul Bangladéš s ohledem na humanitární krizi v jedné ze svých sousedních zemí; vítá ochranu, kterou Bangladéš poskytl rohingyjskému obyvatelstvu prchajícímu z Myanmaru, a vybízí jej, aby ve spolupráci s UNHCR i nadále poskytoval těmto osobám pomoc; vyzývá Bangladéš, aby dále podporoval humanitární operace, které provádějí mezinárodní nevládní organizace, tím, že zjednoduší byrokratické požadavky a registrační proces a zruší omezení pohybu;

7.  všímá si memoranda o porozumění týkajícího se repatriace, které Myanmar a Bangladéš uzavřely; naléhavě vyzývá zúčastněné strany, aby plně respektovaly dobrovolný, bezpečný a důstojný návrat Rohingyů do míst, odkud pocházejí, a to bez jakékoli diskriminace a za plného dohledu OSN; trvá na tom, aby myanmarské orgány nabídly důvěryhodné záruky, že v případě navrácených osob nebude docházet k perzekucím nebo že nebudou nuceny žít v segregovaných táborech podle etnického nebo náboženského klíče, a aby zaručily nezávislé a nestranné sledování situace ze strany lidskoprávních orgánů; znovu potvrzuje zásadu nenavracení a souhlasí s hodnocením UNHCR ze dne 24. listopadu 2017, že „v současnosti v Arakanském státě v Myanmaru neexistují podmínky umožňující bezpečný a udržitelný návrat osob“; vyzývá EU, aby vedla mezinárodní úsilí prostřednictvím mezivládního summitu za účasti OSN; navrhuje, aby byl na tomto summitu posouzen pokrok, kterého bylo dosaženo v rámci repatriačního procesu Rohingyů a při navracení práv spojených s občanstvím, a aby byl zahájen postup pro nezávislé vyšetření zločinů proti lidskosti;

8.  vyzývá EU a její členské státy, aby navýšily finanční a materiální pomoc v oblasti ubytovávání uprchlíků a zároveň zajistily, aby tato pomoc nevyústila v řešení, které bude z pohledu uprchlíků a navracejících se osob nepřijatelné; vyzývá mezinárodní aktéry, aby zajistili finanční podporu, která by významným způsobem reagovala na potřeby vysídlených Rohingyů a hostitelských obcí, a to na základě poskytování vhodných a zdokonalených služeb; upozorňuje zejména na naléhavou potřebu financování, která dosahuje odhadem 10 milionů USD, aby bylo možné zajistit specializovanou lékařskou a psychologickou pomoc osobám, které se staly obětí znásilnění a genderově podmíněného násilí; vyzývá Komisi, aby podpořila plné vyšetření rozsahu sexuálního násilí a dalších zločinů páchaných proti Rohingyům;

9.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad zprávami o obchodování s rohingyjskými ženami a dívkami v Myanmaru a Bangladéši, a naléhavě vyzývá orgány obou těchto zemí, aby spolupracovaly s úřadem UNHCR a lidskoprávními organizacemi na ukončení tohoto obchodování a aby postiženým ženám a dívkám poskytly ochranu a podporu;

10.  naléhavě vyzývá vládu Myanmaru, aby řešila dlouhotrvající a systematickou diskriminaci; zdůrazňuje, že pokud se nebudou řešit hlavní příčiny této situace, nebude možné tíživou situaci těchto osob vyřešit; podotýká v této souvislosti, že odpírání práv menšinám v Myanmaru se netýká pouze Rohingyů, ale také dalších etnických skupin, mimo jiné v Kačjinském a Šanském státě;

11.  vítá závěrečnou zprávu Poradní komise pro Arakanský stát, která byla zřízena na žádost státní poradkyně; důrazně vybízí myanmarské orgány, aby co nejdříve vytvořily prováděcí orgán, který by přijal veškerá Annanova doporučení; vybízí EU, OSN a další mezinárodní aktéry, aby tento proces podpořili;

12.  poukazuje na doporučení poradní komise, že je nutné sladit právní ustanovení týkající se občanství s mezinárodními normami a smlouvami, jejichž je Myanmar smluvní stranou; naléhavě vyzývá myanmarskou vládu, aby zákon o občanství novelizovala a rohingyjským obyvatelům poskytla zákonem uznané dokumenty o občanství, tak aby byli akceptováni jako etnická menšina a aby bylo respektováno jejich právo na vlastní identitu; naléhavě vyzývá myanmarskou vládu, aby vydávala doklady totožnosti, kde by se neuváděla náboženská příslušnost;

13.  trvá na tom, aby byla ukončena segregace Rohingyů v Myanmaru; vyzývá, aby byl zrušen zákaz vycházení pro Rohingye a odstraněna všechna kontrolní stanoviště, která nejsou naprosto nezbytná; naléhavě vyzývá myanmarskou vládu, aby zajistila, aby se mohli rohingyjští obyvatelé v Arakanském státě i ve zbytku země volně pohybovat, a aby bylo zejména dodržováno jejich právo na přístup ke zdravotnictví, potravinám, vzdělávání a zaměstnání;

14.  vyzývá všechny strany, aby podpořily budování účinných demokratických institucí a silné občanské společnosti, dodržování základních práv a svobod, a prosazování řádné správy, právního státu a nezávislého a nestranného soudnictví;

15.  vyzývá EU a její členské státy, aby bezodkladně přijaly cílené finanční sankce proti osobám z vojenských a bezpečnostních složek, které nesou odpovědnost za případy rozsáhlého porušování lidských práv v Myanmaru;

16.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že se Rada bezpečnosti OSN nedohodla na rozhodných opatřeních, a naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby zvýšily tlak na členy, kteří blokují přijetí smysluplných opatření, včetně Číny a Ruska;

17.  vyzývá EU a členské státy, aby rozšířily rozsah stávajícího zbrojního embarga uvaleného na Myanmar; dále vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby na Myanmar uvalila celosvětové úplné zbrojní embargo, které by zastavilo poskytování veškerých přímých a nepřímých dodávek, prodeje a převodů všech zbraní, munice a další vojenské a bezpečnostní výzbroje, včetně jejich tranzitu a překládky, a také zajišťování výcviku a poskytování další vojenské a bezpečnostní pomoci;

18.  žádá myanmarskou vládu, včetně státní poradkyně Aun Schan Su Ťij, aby jednoznačně odsoudila veškeré podněcování k rasové nebo náboženské nenávisti a aby bojovala proti společenské diskriminaci a násilnostem páchaným na rohingyjské menšině a dodržovala všeobecné právo na svobodu náboženského vyznání a přesvědčení;

19.  vyzývá sdružení ASEAN a regionální vlády, aby i nadále přijímaly opatření a začaly vyvíjet větší tlak na myanmarskou vládu a na ozbrojené složky této země, tak aby zastavily porušování práv a chránily veškeré civilní obyvatelstvo v Arakanském státě i v celé zemi;

20.  připomíná, že Sacharovova cena se udílí těm, kteří mimo jiné brání lidská práva, chrání práva menšin a dodržují mezinárodní právo; poukazuje na to, že je třeba zvážit, zda by bylo možné Sacharovovu cenu odebrat, pokud její laureáti tato kritéria po udělení ceny poruší;

21.  naléhavě vyzývá hlavní mezinárodní a regionální aktéry, zejména Čínu, aby využily všechny dvoustranné, mnohostranné a regionální platformy, které mají k dispozici, a aby požadovaly ukončení brutálního násilí a zajistily mírové řešení;

22.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členské státy, aby i nadále vyvíjely tlak na myanmarské orgány a bezpečnostní služby, aby ukončily násilí a diskriminaci Rohingyů, a aby se zapojily do spolupráce s OSN, sdružením ASEAN a regionálními vládami s cílem ukončit v Myanmaru segregaci;

23.  žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby informovala Parlament o činnosti delegace EU na setkání ministrů zahraničních věcí v rámci setkání mezi Asii a Evropou, které se konalo dne 21. listopadu 2017 v Nejpyijtu; naléhavě vyzývá k oživení dialogu o lidských právech mezi Myanmarem a EU s cílem konkrétně řešit otázky týkající se komunity Rohingyů;

24.  vyzývá Komisi, aby v souvislosti s obchodními preferencemi přiznanými Myanmaru posoudila možnosti dalších opatření, včetně možnosti zahájení vyšetřování v rámci mechanismu obsaženého v ustanovení týkajícím se zásady „vše kromě zbraní“;

25.  vyzývá EU a její členské státy, aby podporovaly globální akční plán Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva na období 2014–2024 týkající se vyřešení problému osob bez státní příslušnosti;

26.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Myanmaru, vládě a parlamentu Bangladéše, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, mezivládní komisi pro lidská práva v rámci sdružení ASEAN, zvláštní zpravodajce OSN pro stav lidských práv v Myanmaru, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0351.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0316.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2016)0506.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2017)0247.

Právní upozornění - Ochrana soukromí