Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2973(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0668/2017

Dezbateri :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Voturi :

PV 14/12/2017 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0500

Texte adoptate
PDF 275kWORD 54k
Joi, 14 decembrie 2017 - Strasbourg
Situația populației Rohingya
P8_TA(2017)0500RC-B8-0668/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 14 decembrie 2017 referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Myanmar/Birmania și la situația musulmanilor rohingya, în special cele din 14 septembrie 2017(1), 7 iulie 2016(2) și 15 decembrie 2016(3), precum și cea din 13 iunie 2017 referitoare la apatridie în Asia de Sud și de Sud-Est(4),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 16 octombrie 2017 referitoare la Myanmar/Birmania,

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, în orașul Cox’s Bazar (Bangladesh), din 19 noiembrie 2017,

–  având în vedere declarația VP/ÎR din 6 septembrie 2017 privind situația din statul Rakhine, declarația VP/ÎR din 11 septembrie 2017 privind cele mai recente evoluții din statul Rakhine, Myanmar/Birmania și regiunea frontalieră din Bangladesh, declarația VP/ÎR în numele Uniunii Europene din 20 noiembrie 2017 privind Myanmar/Birmania și declarația VP/ÎR din 23 noiembrie 2017 privind semnarea unui acord bilateral de repatriere între guvernele Myanmarului/Birmaniei și Bangladeshului,

–  având în vedere vizita din mai 2017 a Comisarului UE pentru ajutor umanitar și managementul crizelor, Christos Stylianides, în nordul statului Rakhine,

–  având în vedere Comunicarea comună din 1 iunie 2016 a Comisiei și a ÎR/VP către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Elemente ale strategiei UE privind Myanmarul/Birmania: un parteneriat special pentru democrație, pace și prosperitate” (JOIN(2016)0024),

–  având în vedere comunicatul de presă comun cu privire la cel de al treilea dialog UE-Myanmar/Birmania pe tema drepturilor omului din 25 noiembrie 2016,

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la apatridie din 4 decembrie 2015,

–  având în vedere memorandumul de înțelegere dintre Myanmar/Birmania și Bangladesh privind repatrierea populației rohingya din Bangladesh în Myanmar/Birmania, semnat la 23 noiembrie 2017,

–  având în vedere declarația Președintelui Consiliului de Securitate al ONU privind violențele din statul Rakhine, din 6 noiembrie 2017,

–  având în vedere proiectul de rezoluție referitor la situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania aprobat de Comisia a III-a a Adunării Generale a ONU la 16 noiembrie 2017,

–  având în vedere raportul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului intitulat „Situația drepturilor omului în cazul musulmanilor rohingya și al altor minorități din Myanmar/Birmania”, din 20 iunie 2016, și raportul Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului din Myanmar/Birmania din 18 martie 2016,

–  având în vedere cea de a 27-a sesiune specială a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului privind situația drepturilor omului în cazul minorității musulmane rohingya și al altor minorități în statul Rakhine din Myanmar/Birmania,

–  având în vedere Convenția ONU privind statutul refugiaților din 1951 și Protocolul din 1967,

–  având în vedere Convenția privind statutul apatrizilor din 1954 și Convenția privind reducerea apatridiei din 1961,

–  având în vedere Planul de acțiune globală al UNHCR pentru 2014-2024 menit să pună capăt apatridiei,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Raportul final al Comisiei consultative privind statul Rakhine,

–  având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice și Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, ambele din 1966,

–  având în vedere Carta ASEAN,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în statul Rakhine din Myanmar/Birmania, locuiesc aproximativ un milion de etnici rohingya, un grup minoritar predominant musulman care este supus unor represiuni și încălcări continue și grave ale drepturilor omului, inclusiv amenințări la adresa vieții și securității, negarea drepturilor la sănătate și educație, malnutriție și insecuritate alimentară, muncă forțată, violență sexuală și limitări ale drepturilor politice;

B.  întrucât etnicii rohingya sunt una dintre cele mai persecutate minorități din lume și întrucât, în temeiul legii privind cetățenia din Myanmar/Birmania din 1982, acestora li se refuză drepturile cetățenești depline, ceea ce îi transformă în apatrizi; întrucât etnicii rohingya sunt în mare măsură plasați în tabere, cu restricții severe în ceea ce privește libera circulație în interiorul și în afara statului Rakhine;

C.  întrucât cele mai recente atacuri asupra unor posturi de securitate, din august 2017, au provocat o reacție profund disproporționată din partea autorităților militare din Myanmar/Birmania, care au săvârșit încălcări grave ale drepturilor omului împotriva populației rohingya;

D.  întrucât, începând din august 2017, peste 646 000 de etnici rohingya au fugit în Bangladeshul învecinat, în condiții atroce, pentru a se refugia; întrucât, potrivit estimărilor, numărul total de refugiați rohingya în Bangladesh va depăși un milion până la sfârșitul anului 2017; întrucât zeci de persoane, printre care femei și copii, au murit pe drum și peste 400 000 de persoane au nevoie de îngrijiri medicale și asistență alimentară; întrucât omorurile, violurile și actele de tortură împotriva etnicilor rohingya și incendierea satelor acestora sunt folosite ca modalitate de a distruge în mod definitiv structura socială a minorității rohingya și de a traumatiza populația;

E.  întrucât frontiera dintre Myanmar/Birmania și Bangladesh a fost militarizată și au fost plasate mine pentru a împiedica oamenii să o traverseze;

F.  întrucât, conform agențiilor ONU, accesul organizațiilor umanitare, inclusiv pentru furnizarea de alimente, apă și medicamente pentru populația rohingya, este foarte limitat;

G.  întrucât, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, a anunțat, la 10 septembrie 2017, că situația din Myanmar/Birmania „pare un exemplu clasic de purificare etnică” și, la 5 decembrie 2017, că un act de genocid împotriva musulmanilor rohingya din Myanmar/Birmania de către forțele de stat nu poate fi exclus; întrucât Amnesty International a descris situația minorităților din statul Rakhine ca „apartheid”, iar Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU a condamnat „foarte probabila comitere de crime împotriva umanității” din Myanmar;

H.  întrucât, la 23 octombrie 2017, în cadrul Conferinței donatorilor organizate la Geneva, la care au participat UNHCR, OCHA,OIM, Uniunea Europeană și guvernul Statului Kuweit, s-au exprimat angajamente de ajutor a căror sumă totală se ridică la 344 de milioane USD, mai mult de jumătate provenind din partea UE;

I.  întrucât guvernele din Myanmar/Birmania și Bangladesh au semnat un memorandum de înțelegere fără caracter juridic obligatoriu, care ar trebui să garanteze întoarcerea în siguranță a refugiaților rohingya care au fugit în Bangladesh; întrucât VP/ÎR a calificat semnarea memorandumul de înțelegere drept o măsură importantă în direcția soluționării uneia dintre cele mai grave crize umanitare și ale drepturilor omului din perioada actuală; întrucât nu este clar câți potențiali etnici rohingya repatriați vor fi adăpostiți în tabere de refugiați și în zone temporare de cazare; întrucât nu se știe clar când vor putea acești etnici să aibă din nou acces la securitate și la locuințe adecvate și sigure sau când li se vor recunoaște drepturile cetățenești,

1.  condamnă ferm violența și crimele care au loc, utilizarea sistematică a forței și pierderea de vieți omenești, de mijloace de subzistență și de adăposturi în statul Rakhine; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară și a drepturilor omului și profunda compasiune și sprijinul deplin pentru populația rohingya; reamintește că autoritățile din Myanmar/Birmania au datoria de a proteja, fără discriminare, toți civilii împotriva abuzurilor, precum și de a investiga încălcările grave ale drepturilor omului și de a-i urmări în justiție pe cei responsabili, în conformitate cu standardele și obligațiile în materie de drepturi ale omului;

2.  solicită să se pună capăt imediat violenței, crimelor, hărțuirii și violurilor împotriva etnicilor rohingya, precum și distrugerii locuințelor acestora de către forțele de securitate din Myanmar/Birmania;

3.  îndeamnă autoritățile din Myanmar/Birmania să colaboreze cu agențiile umanitare internaționale, cu UE și cu ONU pentru a permite imediat accesul umanitar neîngrădit în statul Rakhine și în regiunile învecinate, inclusiv sprijin specific pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii, persoanele în vârstă și victimele violenței sexuale; îndeamnă guvernul să aplice măsuri în conformitate cu Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 2106 (2013) de prevenire și de răspuns în caz de incidente de violență sexuală;

4.  solicită autorităților din Myanmar/Birmania să acorde acces observatorilor independenți, în special Misiunii de informare a ONU instituite de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în martie 2017, pentru a asigura desfășurarea unor anchete independente și imparțiale cu privire la acuzațiile de încălcări grave ale drepturilor omului de către toate părțile; îndeamnă toate părțile să se asigure că nu există impunitate pentru încălcări ale drepturilor omului; reamintește că, în cazul în care există dovezi ale încălcărilor drepturilor omului, persoanele în cauză trebuie să fie urmărite în justiție în fața unor instanțe civile independente, care desfășoară proceduri echitabile și care nu aplică pedeapsa cu moartea; solicită acțiuni sistematice din partea Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv sesizarea Curții Penale internaționale, în cazul în care Myanmar/Birmania nu poate sau nu dorește să inițieze acțiuni în justiție sau să sesizeze ea însăși Curtea;

5.  invită guvernul din Myanmar/Birmania să le acorde organelor mass-media interne și internaționale acces deplin și neîngrădit în statul Rakhine și să asigure siguranța și securitatea lucrătorilor din domeniul mass-mediei;

6.  reiterează solicitarea adresată guvernului din Myanmar/Birmania de a pune capăt imediat utilizării minelor antipersonal și de a elimina toate minele deja plasate, inclusiv pe cele plasate recent de-a lungul frontierei cu Bangladesh; îndeamnă comunitatea internațională să ofere asistență tehnică în acest sens; salută eforturile depuse de Bangladesh în contextul unei crize umanitare în una din țările învecinate; salută faptul că statul Bangladesh oferă protecție etnicilor rohingya care fug din Myanmar/Birmania și îl încurajează să continue să ofere sprijin în cooperare cu UNHCR; invită statul Bangladesh să continue să faciliteze operațiunile umanitare ale ONG-urilor internaționale, prin simplificarea sarcinii birocratice, a procesului de înregistrare și a restricțiilor de circulație;

7.  ia act de memorandumul de înțelegere convenit între Myanmar/Birmania și Bangladesh privind repatrierea; îndeamnă părțile să respecte pe deplin întoarcerea voluntară, în siguranță și demnă a etnicilor rohingya în locurile lor de origine, fără niciun fel de discriminare și cu supravegherea ONU; insistă ca autoritățile din Myanmar/Birmania să ofere asigurări credibile că persoanele returnate nu vor fi persecutate sau forțate să trăiască în tabere segregate pe motive etnice sau religioase și să garanteze o monitorizare independentă și imparțială de către organismele pentru drepturile omului; reafirmă principiul nereturnării și sprijină evaluarea UNHCR din 24 noiembrie 2017, potrivit căreia „în prezent, în statul Rakhine din Myanmar/Birmania nu sunt îndeplinite condițiile pentru a permite o returnare sigură și viabilă”; îndeamnă Uniunea Europeană să conducă eforturile internaționale prin intermediul unei reuniuni interguvernamentale la nivel înalt cu ONU; propune ca, cu ocazia acestei reuniuni la nivel înalt, să se evalueze progresele înregistrate în procesul de repatriere a populației rohingya și în ceea ce privește restabilirea drepturilor cetățenești ale acestor etnici, precum și să se inițieze procedura pentru o anchetă independentă asupra crimelor împotriva umanității;

8.  invită UE și statele sale membre să sporească sprijinul financiar și material pentru adăpostirea refugiaților, asigurându-se, în același timp, că asistența nu merge în direcția unor soluții inacceptabile pentru refugiați și persoanele returnate; solicită actorilor internaționali să instituie un sprijin financiar care să ofere un răspuns sustenabil la nevoile populației rohingya strămutate și ale comunităților-gazdă, prin accesul la servicii mai bune și adecvate; atrage în mod deosebit atenția asupra nevoii urgente de finanțare, ce se ridică la o valoare estimată de 10 milioane USD, pentru a furniza servicii medicale și de sănătate mintală specializate pentru supraviețuitorii violurilor și ai violenței bazate pe gen; invită Comisia să sprijine o investigație completă privind dimensiunile violenței sexuale și ale altor infracțiuni comise împotriva minorității rohingya;

9.  își exprimă profunda preocupare față de informațiile privind traficul de femei și fete rohingya din Myanmar/Birmania și Bangladesh și îndeamnă autoritățile ambelor țări să coopereze cu UNHCR și cu organizațiile pentru drepturile omului pentru a pune capăt traficului de persoane și a oferi femeilor și fetelor afectate protecție și sprijin;

10.  îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să soluționeze problema discriminării sistematice și de lungă durată; subliniază că, fără abordarea cauzelor profunde, este imposibil să se pună capăt suferințelor acestor oameni; observă, în acest sens, că refuzarea drepturilor minorităților în Myanmar/Birmania se extinde dincolo de populația rohingya și afectează, de asemenea, alte grupuri etnice, inclusiv în statele Kachin și Shan;

11.  salută Raportul final privind statul Rakhine al Comisiei consultative, care a fost instituită la cererea consilierului de stat; încurajează cu fermitate autoritățile din Myanmar/Birmania să desemneze un organism de punere în aplicare, cât mai curând posibil, pentru a transpune pe deplin recomandările Annan; încurajează UE, ONU și alți actori internaționali să sprijine acest proces;

12.  subliniază recomandarea Comisiei consultative privind necesitatea de a alinia dispozițiile juridice referitoare la cetățenie cu standardele și tratatele internaționale la care Myanmar/Birmania este parte; îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să modifice legea privind cetățenia și să le ofere rezidenților rohingya documentație privind cetățenia recunoscută din punct de vedere juridic, astfel încât aceștia să fie acceptați ca o minoritate etnică, iar dreptul lor la autoidentificare să fie respectat; îndeamnă guvernul să emită cărți de identitate pe care nu indică afilierea religioasă;

13.  insistă asupra faptului că segregarea populației rohingya din Myanmar/Birmania trebuie să înceteze; solicită ridicarea interdicției de circulație impusă populației rohingya și dezafectarea tuturor punctelor de control, cu excepția celor necesare; îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să se asigure că populația rohingya poate circula liber în statul Rakhine și în restul țării și, în special, că dreptul de acces la asistență medicală, hrană, educație și ocuparea forței de muncă este respectat;

14.  invită toate părțile să sprijine construirea unor instituții democratice eficace și a unei societăți civile puternice, precum și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și promovarea bunei guvernanțe, a statului de drept și a unui sistem judiciar independent și imparțial;

15.  invită UE și statele sale membre să adopte de urgență sancțiuni punitive punctuale împotriva persoanelor din servicii militare și de securitate responsabile pentru perpetuarea încălcărilor larg răspândite ale drepturilor omului în Myanmar/Birmania;

16.  regretă eșecul Consiliului de Securitate al ONU de a conveni asupra unor măsuri decisive și invită UE și statele sale membre să intensifice presiunea asupra celor care blochează acțiuni semnificative, inclusiv China și Rusia;

17.  solicită UE și statelor sale membre să extindă domeniul de aplicare al embargoul existent asupra armelor împotriva Myanmar/Birmania; invită, de asemenea, Consiliul de Securitate al ONU să impună la nivel mondial un embargou cuprinzător asupra armelor împotriva Myanmar/Birmania, prin suspendarea tuturor aprovizionărilor directe și indirecte, a vânzării sau transferului, inclusiv a tranzitului și a transbordării de arme, muniții și echipament militar și de securitate, precum și a furnizării de cursuri de instruire militară sau altă asistență militară și de securitate;

18.  invită guvernul din Myanmar/Birmania, inclusiv pe Aung San Suu Kyi, consilier de stat, să condamne fără echivoc orice incitare la ură rasială sau religioasă și să combată discriminarea socială și ostilitățile împotriva minorității rohingya, precum și să respecte dreptul universal la libertatea religioasă sau de credință;

19.  invită ASEAN și guvernele regionale să continue să ia măsuri și să intensifice presiunea asupra guvernului din Myanmar/Birmania și asupra forțelor armate din țară pentru a pune capăt abuzurilor și a proteja toți civilii din statul Rakhine și de pe întreg teritoriul Myanmarului/Birmaniei;

20.  reamintește că Premiul Saharov se acordă celor care apără drepturile omului, protejează drepturile minorităților și respectă dreptul internațional, printre alte criterii; atrage atenția că se poate lua în considerare posibilitatea retragerii Premiului Saharov în cazurile în care laureații nu mai respectă aceste criterii după decernarea premiului;

21.  încurajează principalii actori internaționali și regionali, în special China, să utilizeze toate canalele bilaterale, multilaterale și regionale pe care le au la dispoziție pentru a solicita stoparea atrocităților și găsirea unei soluții pașnice;

22.  invită VP/ÎR și statele membre să crească în mod semnificativ presiunile asupra autorităților din Myanmar/Birmania și asupra serviciilor de securitate pentru a pune capăt violenței și discriminării continue îndreptate împotriva populației rohingya, precum și să se angajeze alături de ONU, ASEAN și guvernele regionale să pună capăt segregării în Myanmar/Birmania;

23.  solicită VP/ÎR să informeze Parlamentul cu privire la acțiunile întreprinse de către delegația UE la reuniunea miniștrilor de externe ai ASEM de la Nay Pyi Taw, din 21 noiembrie 2017; solicită revitalizarea dialogului dintre Myanmar/Birmania și UE privind drepturile omului pentru a se aborda în mod specific chestiunile referitoare la comunitatea rohingya;

24.  invită Comisia să evalueze consecințele în contextul preferințelor comerciale de care beneficiază Myanmar/Birmania, inclusiv să analizeze posibilitatea inițierii unei anchete în temeiul mecanismelor prevăzute în cadrul regimului Everything But Arms („Totul în afară de arme”);

25.  solicită ca UE și statele sale membre să sprijine Planul de acțiune globală al UNHCR pentru 2014-2024 menit să pună capăt apatridiei;

26.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului și parlamentului din Myanmar/Birmania, guvernului și parlamentului din Bangladesh, Vicepreședintei Comisiei / Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Secretarului General al ASEAN, Comisiei interguvernamentale pentru drepturile omului a ASEAN, Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania, Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0351.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0316.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2016)0506.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2017)0247.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate