Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2973(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0668/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 14/12/2017 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0500

Prijaté texty
PDF 190kWORD 50k
Štvrtok, 14. decembra 2017 - Štrasburg
Situácia Rohingov
P8_TA(2017)0500RC-B8-0668/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2017 o situácii Rohingov (2017/2973(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mjanmarsku a o situácii rohinských moslimov, najmä na uznesenia zo 14. septembra 2017(1), zo 7. júla 2016(2), z 15. decembra 2016(3) a na uznesenie z 13. júna 2017 o situácii osôb bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii(4),

–  so zreteľom na závery Rady o Mjanmarsku/Barme zo 16. októbra 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) Federicy Mogheriniovej z 19. novembra 2017 o situácii v Cox’s Bazar,

–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP zo 6. septembra 2017 o situácii v Jakchainskom štáte, na vyhlásenie PK/VP z 11. septembra 2017 o najnovšom vývoji v Jakchainskom štáte (Mjanmarsko) a pohraničnej oblasti v Bangladéši, na vyhlásenie PK/VP v mene Európskej únie z 20. novembra 2017 o Mjanmarsku/Barme a na vyhlásenie PK/VP z 23. novembra 2017 o podpísaní bilaterálnej repatriačnej dohode medzi vládami Mjanmarska a Bangladéša,

–  so zreteľom na návštevu komisára EÚ pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa na severe Jakchainského štátu v máji 2017,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a PK/VP Európskemu parlamentu a Rade z 1. júna 2016 s názvom Prvky stratégie EÚ vo vzťahu k Mjanmarsku/Barme: osobitné partnerstvo pre demokraciu, mier a prosperitu (JOIN(2016)0024),

–  so zreteľom na spoločnú tlačovú správu o treťom dialógu medzi EÚ a Mjanmarskom o ľudských právach z 25. novembra 2016,

–  so zreteľom na závery Rady zo 4. decembra 2015 o osobách bez štátnej príslušnosti,

–  so zreteľom na memorandum o porozumení medzi Mjanmarskom a Bangladéšom o repatriácií Rohingov z Bangladéša do Mjanmarska podpísané 23. novembra 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN zo 6. novembra 2017 o násilí v Jakchainskom štáte,

–  so zreteľom na návrh rezolúcie o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku, ktorý schválil Tretí výbor Valného zhromaždenia OSN 16. novembra 2017,

–  so zreteľom na správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva s názvom Situácia rohinských moslimov a iných menšín v Mjanmarsku v oblasti ľudských práv z 20. júna 2016 a na správu osobitnej spravodajkyne OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku z 18. marca 2016,

–  so zreteľom na 27. mimoriadne zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva o situácii rohinských moslimov a iných menšín v Jakchainskom štáte v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právnom postavení utečencov z roku 1951 a na príslušný protokol z roku 1967,

–  so zreteľom na Dohovor o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954 a na Dohovor o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961,

–  so zreteľom na globálny akčný plán UNHCR na ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti na roky 2014 – 2024,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na záverečnú správu poradnej komisie pre Jakchainský štát,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966 a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Chartu združenia ASEAN,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Jakchainský štát v Mjanmarsku je domovom asi milióna Rohingov – prevažne moslimskej menšiny, ktorá čelí útlaku a nepretržitému vážnemu porušovaniu ľudských práv vrátane ohrozovania života a bezpečnosti, odopierania práva na zdravotnú starostlivosť a vzdelanie, podvýživy a potravinovej neistoty, nútenej práce, sexuálneho násilia a obmedzovaní ich politických práv;

B.  keďže Rohingovia patria medzi najprenasledovanejšie menšiny na svete, keďže sa im odopierajú plné občianske práva a prijatím zákona o mjanmarskom občianstve v roku 1982 sa stali osobami bez štátnej príslušnosti; keďže Rohingovia sú nútení žiť prevažne v táboroch, pričom ich voľný pohyb v rámci i mimo Jakchainského štátu podlieha prísnym obmedzeniam;

C.  keďže najnovšie útoky na stanovištia bezpečnostných zložiek v auguste 2017 vyvolali absolútne neprimeranú reakciu mjanmarských ozbrojených zložiek, ktoré sa voči Rohingom dopustili závažného porušovania ľudských práv;

D.  keďže od augusta 2017 viac než 646 000 Rohingov utieklo z hrozných podmienok do bezpečia do susedného Bangladéša; keďže sa odhaduje, že celkový počet rohinských utečencov v Bangladéši prekročí do konca roka 2017 jeden milión osôb; keďže desiatky osôb vrátane žien a detí na ceste zahynuli a viac než 400 000 ľudí potrebuje zdravotnú starostlivosť a potraviny; keďže vraždenie, znásilňovanie a mučenie Rohingov, ako aj vypaľovanie rohinských dedín sa používajú ako nástroj na trvalé poškodzovanie sociálnej štruktúry Rohingov a na traumatizovanie obyvateľstva;

E.  keďže hranica medzi Mjanmarskom a Bangladéšom bola militarizovaná a zamínovaná, aby cez ňu ľudia nemohli prechádzať;

F.  keďže podľa agentúr OSN majú humanitárne organizácie naďalej značne obmedzený prístup k Rohingom, a to aj pri zabezpečovaní dodávok potravín, vody a liekov;

G.  keďže vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Ra´ad al-Husajn 10. septembra 2017 oznámil, že situácia v Mjanmarsku „vyzerá ako učebnicový príklad etnických čistiek“, a 5. decembra 2017, že nemožno vylúčiť, že v Mjanmarsku dochádza ku genocíde rohinských moslimov zo strany vládnych síl; keďže organizácia Amnesty International označila situáciu menšín v Jakchainskom štáte za „apartheid“ a keďže Rada OSN pre ľudské práva odsúdila skutočnosť, že v Mjanmarsku „s veľkou pravdepodobnosťou dochádza k páchaniu zločinov proti ľudskosti“;

H.  keďže sa na konferencii darcov, ktorá sa konala 23. októbra 2017 v Ženeve medzi UNHCR, OCHA, IOM, Európskou úniou a vládou Kuvajtu, prisľúbila pomoc v celkovej výške 344 miliónov USD, z ktorých viac než polovicu poskytuje EÚ;

I.  keďže vlády Mjanmarska a Bangladéša podpísali nezáväzné memorandum o porozumení, ktoré by malo zaručiť bezpečný návrat rohinských utečencov z Bangladéša; keďže PK/VP označila podpísanie memoranda o porozumení za dôležitý krok smerom k riešeniu jednej z najhorších humanitárnych kríz a kríz v oblasti ľudských práv našich čias; keďže nie je jasné, koľko potenciálnych rohinských repatriantov bude umiestnených v táboroch a dočasných záchytných oblastiach; keďže neexistuje žiadny presne stanovený časový rámec na návrat do bezpečia a dostatočne bezpečných domovov ani na uznanie ich občianskych práv;

1.  dôrazne odsudzuje násilie, zabíjanie, systematické používanie sily a straty ľudských životov, živobytia a bývania, ku ktorým naďalej dochádza v Jakchainskom štáte; vyjadruje hlboké znepokojenie nad humanitárnou situáciou a situáciou v oblasti ľudských práv a vyjadruje Rohingom plné pochopenie a podporu; pripomína, že povinnosťou mjanmarských orgánov je chrániť všetkých civilistov bez rozdielu pred zneužívaním, vyšetrovať prípady závažného porušovania ľudských práv a stíhať zodpovedné osoby v súlade s normami a záväzkami v oblasti ľudských práv;

2.  vyzýva na okamžité ukončenie násilia namiereného proti Rohingom, ich zabíjania, zastrašovania a znásilňovania, ako aj ničenia ich domovov mjanmarskými bezpečnostnými silami;

3.  naliehavo vyzýva mjanmarské orgány, aby spolupracovali s medzinárodnými agentúrami poskytujúcimi pomoc, EÚ a OSN a povolili im okamžitý a neobmedzený prístup na humanitárne účely do Jakchainského štátu a jeho okolia vrátane osobitnej podpory pre zraniteľné skupiny, ako sú deti, staršie osoby a obete sexuálneho násilia; naliehavo žiada vládu, aby vykonala opatrenia v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2106 (2013) s cieľom zabrániť prípadom sexuálneho násilia a reagovať na ne;

4.  vyzýva mjanmarské orgány, aby poskytli prístup nezávislým pozorovateľom, najmä vyšetrovacej misii OSN zriadenej Radou OSN pre ľudské práva v marci 2017, s cieľom zabezpečiť nezávislé a nestranné vyšetrovanie obvinení zo závažného porušovania ľudských práv všetkými stranami; naliehavo vyzýva všetky strany, aby zabezpečili, že prípady porušovania ľudských práv nezostanú nepotrestané; pripomína, že ak existujú dôkazy o porušovaní ľudských práv, jednotlivci musia byť stíhaní v spravodlivom súdnom konaní pred nezávislými civilnými súdmi a bez uloženia trestu smrti; naliehavo žiada, aby Bezpečnostná rada OSN neustále konala vrátane postúpenia Medzinárodnému trestnému súdu v prípade, ak Mjanmarsko nie je schopné alebo nechce trestne stíhať či konať z vlastného podnetu;

5.  vyzýva mjanmarskú vládu, aby domácim a medzinárodným médiám umožnila úplný a neobmedzený prístup do Jakchainského štátu, a aby zabezpečila bezpečnosť a ochranu pracovníkov médií;

6.  opakovane vyzýva mjanmarskú vládu, aby okamžite zastavila kladenie mín a všetky míny odstránila vrátane tých, ktoré boli nedávno umiestnené pozdĺž hranice s Bangladéšom; naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo technickú pomoc v tejto oblasti; vyzdvihuje úsilie Bangladéša v reakcii na humanitárnu krízu v jednej z jeho susedných krajín; víta skutočnosť, že Bangladéš poskytol Rohingom na úteku z Mjanmarska pomoc, a nabáda ho, aby v spolupráci s Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) naďalej poskytoval podporu; vyzýva Bangladéš, aby naďalej umožňoval humanitárne operácie medzinárodných MVO zjednodušením byrokratických požiadaviek a procesu registrácie a zmiernením obmedzení pohybu;

7.  berie na vedomie memorandum o porozumení medzi Mjanmarskom a Bangladéšom týkajúce sa repatriácie; naliehavo vyzýva všetky strany, aby v plnej miere rešpektovali dobrovoľný, bezpečný a dôstojný návrat Rohingov na miesta ich pôvodu, a to bez akejkoľvek diskriminácie a pod plným dohľadom OSN; trvá na tom, aby mjanmarské orgány ponúkli dôveryhodné záruky, že navrátilci nebudú prenasledovaní alebo nútení žiť v segregovaných táboroch na základe ich príslušnosti k určitému etnickému či náboženskému spoločenstvu, a aby zaručili nezávislé a nestranné monitorovanie zo strany ľudskoprávnych orgánov; zdôrazňuje zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia a pripája sa k hodnoteniu UNHCR z 24. novembra 2017, že „v súčasnosti nie sú v Jakchainskom štáte Mjanmarska vytvorené podmienky, ktoré by umožnili bezpečné a udržateľné návraty“; žiada Európsku úniu, aby stála na čele medzinárodného úsilia prostredníctvom medzivládneho samitu spolu s OSN; navrhuje, aby sa na tomto samite preskúmal pokrok dosiahnutý v procese repatriácie Rohingov a pri obnove občianskych práv a aby sa začal postup smerujúci k nezávislému vyšetreniu zločinov proti ľudskosti;

8.  žiada EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili finančnú a materiálnu podporu určenú na zabezpečenie ubytovania pre utečencov a aby zároveň zabezpečili, že sa táto pomoc nepoužije na riešenia, ktoré pre utečencov a navrátilcov nebudú prijateľné; vyzýva medzinárodných aktérov, aby zabezpečili finančnú podporu, ktorá by umožnila udržateľne napĺňať potreby vysídlených Rohingov a hostiteľských komunít prostredníctvom prístupu k náležitým a lepším službám; upozorňuje predovšetkým na naliehavú potrebu finančných prostriedkov vo výške približne 10 miliónov USD, aby bolo možné obetiam znásilnenia a rodovo podmieneného násilia poskytnúť špeciálnu zdravotnú starostlivosť a služby psychologickej pomoci; vyzýva Komisiu, aby podporovala úplné vyšetrenie rozsahu sexuálneho násilia a ďalších zločinov páchaných proti Rohingom;

9.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o obchodovaní s rohinskými ženami a dievčatami v Mjanmarsku a Bangladéši a naliehavo vyzýva orgány obidvoch krajín, aby spolupracovali s UNHCR a ľudskoprávnymi organizáciami s cieľom ukončiť toto obchodovanie a postihnutým ženám a dievčatám poskytnúť ochranu a podporu;

10.  naliehavo vyzýva vládu Mjanmarska, aby riešila dlhodobú a systematickú diskrimináciu; zdôrazňuje, že bez riešenia základných príčin nie je možné vyriešiť vážnu situáciu Rohingov; v tejto súvislosti poznamenáva, že odopieranie práv menšinám v Mjanmarsku sa netýka iba Rohingov, ale aj iných etnických skupín vrátane Kačjinského a Šanského štátu;

11.  víta záverečnú správu poradnej komisie pre Jakchainský štát, ktorá bola zriadená na žiadosť štátnej radkyne; dôrazne nabáda mjanmarské orgány, aby čo najskôr vymenovali vykonávací orgán, ktorý v plnej miere vykoná odporúčania Kofiho Annana; nabáda EÚ, OSN a ďalších medzinárodných aktérov, aby tento proces podporili;

12.  poukazuje na odporúčanie poradnej komisie týkajúce sa potreby zosúladiť právne predpisy o občianstve s medzinárodnými normami a zmluvami, ktorých je Mjanmarsko zmluvou stranou; naliehavo žiada vládu Mjanmarska, aby zmenila zákon o občianstve a rohinským obyvateľom poskytla právne uznané doklady o občianstve, aby boli akceptovaní ako etnická menšina a aby sa dodržiavalo ich právo na sebaurčenie; naliehavo vyzýva vládu, aby vydávala preukazy totožnosti, v ktorých sa neuvádza náboženská príslušnosť;

13.  trvá na tom, že segregácia rohinskej menšiny v Mjanmarsku sa musí skončiť; žiada, aby sa zrušil zákaz vychádzania Rohingov a aby sa odstránili všetky kontrolné stanovištia, ktoré nie sú nevyhnutné; naliehavo žiada mjanmarskú vládu, aby zabezpečila voľný pohyb rohinského obyvateľstva v Jakchainskom štáte a vo zvyšku krajiny, a najmä aby sa dodržiavalo ich právo na prístup k zdravotnej starostlivosti, potravinám, vzdelávaniu a zamestnaniu;

14.  vyzýva všetky strany, aby podporili budovanie účinných demokratických inštitúcií a silnej občianskej spoločnosti, dodržiavanie základných práv a slobôd a presadzovanie dobrej správy, uplatňovanie zásady právneho štátu a nezávislé a nestranné súdnictvo;

15.  žiada EÚ a jej členské štáty, aby urýchlene prijali cielené trestné sankcie voči tým osobám z vojenských a bezpečnostných zložiek, ktoré sú zodpovedné za pretrvávajúce rozsiahle porušovanie ľudských práv v Mjanmarsku;

16.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Bezpečnostná rada OSN sa nedohodla na ráznych opatreniach, a žiada EÚ a jej členské štáty, aby zintenzívnili tlak na tých, ktorí blokujú prijatie zmysluplných opatrení vrátane Číny a Ruska;

17.  žiada EÚ a jej členské štáty, aby rozšírili rozsah súčasného zbrojného embarga voči Mjanmarsku; ďalej vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby na Mjanmarsko uvalila celosvetové komplexné zbrojné embargo, pozastavila všetky priame a nepriame dodávky, predaj alebo transfer zbraní, munície a ďalšieho vojenského a bezpečnostného vybavenia vrátane ich prevozu a prekládky, ako aj poskytovanie výcviku alebo inej vojenskej a bezpečnostnej pomoci;

18.  vyzýva mjanmarskú vládu, a najmä štátnu radkyňu Aun Schan Su Ťij, aby jednoznačne odsúdili akékoľvek podnecovanie k rasovej alebo náboženskej nenávisti a bojovali proti sociálnej diskriminácii a prejavom nepriateľstva namiereným proti rohinskej menšine a aby dodržiavali všeobecné právo na slobodu náboženského vyznania a viery;

19.  vyzýva združenie ASEAN a regionálne vlády, aby naďalej prijímali opatrenia a vyvíjali väčší tlak na vládu a ozbrojené zložky Mjanmarska, aby zastavili porušovanie práv a chránili všetkých civilistov v Jakchainskom štáte, ako aj v celom Mjanmarsku;

20.  pripomína, že Sacharovova cena sa udeľuje ľuďom, ktorí okrem iného obhajujú ľudské práva, ochraňujú práva menšín a dodržiavajú medzinárodné právo; upozorňuje na to, že treba zvážiť možnosť odobratia Sacharovovej ceny v prípade, že laureáti porušia uvedené kritériá po tom, ako im bola cena udelená;

21.  nabáda významných medzinárodných a regionálnych aktérov, najmä Čínu, aby využili všetky dostupné dvojstranné, viacstranné a regionálne platformy na predloženie požiadavky na ukončenie týchto krutostí a dosiahnutie mierového riešenia;

22.  vyzýva PK/VP a členské štáty, aby výrazne zvýšili tlak na mjanmarské orgány a bezpečnostné služby s cieľom zastaviť násilie a diskrimináciu, ktoré sa páchajú na Rohingoch, a aby sa pripojili k snahe OSN, združenia ASEAN a regionálnych vlád o ukončenie segregácie v Mjanmarsku;

23.  žiada, aby PK/VP informovala Európsky parlament o opatreniach prijatých delegáciou EÚ na zasadnutí ministrov zahraničných vecí ASEM v Nepjite 21. novembra 2017; naliehavo vyzýva na oživenie dialógu o ľudských právach medzi Mjanmarskom a EÚ, konkrétne s cieľom riešiť otázky, ktoré sa týkajú komunity Rohingov;

24.  vyzýva Komisiu, aby zvážila vyvodenie dôsledkov v súvislosti s obchodnými preferenciami, ktoré Mjanmarsko využíva, vrátane začatia vyšetrovania s využitím mechanizmov v rámci tzv. ustanovenia Všetko okrem zbraní;

25.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali globálny akčný plán UNHRC na ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti na roky 2014 – 2024;

26.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Mjanmarska, vláde a parlamentu Bangladéša, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN, medzivládnej komisii združenia ASEAN pre ľudské práva, osobitnej spravodajkyni OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku, vysokému komisárovi OSN pre utečencov a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0351.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0316.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2016)0506.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2017)0247.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia