Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 1 юни 2017 г. - Брюксел
 Искане за снемане на имунитета на Бела Ковач
 Ставки на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания *
 Свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G)
 Защита на уязвимите пълнолетни лица
 Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна ***I
 Единен формат за визи ***I
 Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018—2022 г. ***
 Многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за 2018—2022 г. (Резолюция)
 Цифровизация на европейската промишленост
 Нов Европейски консенсус за развитие — нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще
 Устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС
 Борба с антисемитизма
 Конференция на ООН на високо равнище за подпомагане на изпълнението на ЦУР 14 (Конференция на ООН относно океаните)
Текстове (430 kb)
Правна информация - Политика за поверителност