Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 1. juuni 2017 - BrüsselLõplik väljaanne
 Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotlus
 Raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes kohaldatavad käibemaksumäärad *
 Internetiühendus majanduskasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks: Euroopa gigabitiühiskond ja 5G
 Kaitsetute täisealiste kaitsmine
 Ukraina suhtes ajutiste ühepoolsete kaubandusmeetmete kehtestamine ***I
 Ühtne viisavorm ***I
 Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 ***
 Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 (resolutsioon)
 Euroopa tööstuse digiteerimine
 Euroopa uus arengukonsensus „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“
 Vastupidavus kui ELi välistegevuse strateegiline prioriteet
 Antisemitismi vastu võitlemine
 ÜRO kõrgetasemeline konverents säästva arengu eesmärgi nr 14 rakendamise toetuseks (ÜRO ookeanikonverents)
Tekstid
Lõplik väljaanne (241 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika