Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2017. gada 1. jūnijs - Brisele
 Pieprasījums atcelt Béla Kovács imunitāti
 Pievienotās vērtības nodokļa likmes, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem *
 Interneta savienojamība izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G
 Mazāk aizsargātu pieaugušo aizsardzība
 Pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu ***I
 Vienota vīzu forma ***I
 Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam ***
 Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam.(rezolūcija)
 Eiropas rūpniecības digitalizācija
 Jauns Eiropas Konsenss attīstības jomā — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne
 Noturība kā ES ārējās darbības stratēģiskā prioritāte
 Antisemītisma apkarošana
 ANO augsta līmeņa konference 14. ilgtspējīgas attīstības mērķa īstenošanas atbalstam (ANO Okeānu konference)
Teksti (254 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika