Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 1 czerwca 2017 r. - Bruksela
 Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Béli Kovácsa
 Stawki podatku od wartości dodanej stosowane do książek, gazet i czasopism *
 Łączność internetowa na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G
 Ochrona osób dorosłych szczególnej troski
 Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych ***I
 Jednolity formularz wizowy ***I
 Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 ***
 Wieloletnie ramy dla Agencji Praw Podstawowych UE na lata 2018–2022 (Rezolucja)
 Cyfryzacja europejskiego przemysłu
 Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość
 Odporność jako priorytet strategiczny działań zewnętrznych UE
 Zwalczanie antysemityzmu
 Konferencja wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów)
Teksty (266 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności