Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 1 juni 2017 - Bryssel
 Begäran om upphävande av Béla Kovács immunitet
 Mervärdesskattesatser på böcker, tidningar och tidskrifter *
 Internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G
 Skydd för utsatta vuxna
 Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet ***I
 Enhetlig utformning av visumhandlingar ***I
 Ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 ***
 Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (Resolution)
 Digitalisering av den europeiska industrin
 Det nya europeiska samförståndet om utveckling – vår värld, vår värdighet, vår framtid
 Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder
 Bekämpning av antisemitism
 FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens)
Texter (258 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy