Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 13 юни 2017 г. - Страсбург
 Увеличаване на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове
 Разходна ефективност на Седмата рамкова програма за научни изследвания
 Лица без гражданство в Южна и Югоизточна Азия
 Трансгранични сливания и разделяния
 Участие на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***I
 Специфични мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия ***I
 Етикетиране на енергийната ефективност ***I
 Установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за 2020—2033 г. ***I
 Оценка на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“
 Градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г.
 Състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието
Текстове (492 kb)
Правна информация - Политика за поверителност