Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 13. juni 2017 - Strasbourg
 Større partnerengagement og større synlighed i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde
 Omkostningseffektiviteten af det 7. rammeprogram for forskning
 Statsløshed i Syd- og Sydøstasien
 Grænseoverskridende fusioner og spaltninger
 Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) ***I
 Specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer ***I
 Energieffektivitetsmærkning ***I
 Den Europæiske Kulturhovedstad 2020-2033 ***I
 Vurdering af gennemførelsen af Horisont 2020
 Byggesten til EU’s samhørighedspolitik efter 2020
 Status for fiskebestande og fiskerisektorens socioøkonomiske situation i Middelhavsområdet
Tekster (283 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik