Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 13. juuni 2017 - Strasbourg
 Partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises
 Teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kulutasuvus
 Kodakondsusetus Lõuna ja KaguAasias
 Piiriülesed ühinemised ja jagunemised
 Liidu osalemine teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna partnerluses Vahemere piirkonna riikidega (PRIMA) ***I
 Erimeetmed loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks ***I
 Energiamärgistus ***I
 Euroopa kultuuripealinnad aastatel 2020−2033 ***I
 Programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamine
 ELi ühtekuuluvuspoliitika põhielemendid pärast 2020. aastat
 Kalavarude seisund ja kalandussektori sotsiaal-majanduslik olukord Vahemerel
Tekstid (279 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika