Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Utorak, 13. lipnja 2017. - Strasbourg
 Jačanje sudjelovanja partnera i vidljivost rezultata europskih strukturnih i investicijskih fondova
 Troškovna učinkovitost Sedmog programa za istraživanja
 Apatridnost u južnoj i jugoistočnoj Aziji
 Prekogranična spajanja i podjele
 Sudjelovanje Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) ***I
 Posebne mjere za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama ***I
 Označivanje energetske učinkovitosti ***I
 Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. ***I
 Procjena provedbe programa Obzor 2020.
 Temelji za kohezijsku politiku EU-a nakon 2020.
 Stanje ribljih stokova i socioekonomski položaj sektora ribarstva na Sredozemlju
Tekstovi (275 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti