Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2017. gada 13. jūnijs - Strasbūra
 Partneru līdzdalības palielināšana un pārredzamības uzlabošana Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā
 Septītās pētniecības pamatprogrammas izmaksu lietderība
 Bezvalstniecība Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā
 Pārrobežu apvienošana vai sadalīšana
 Savienības dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) ***I
 Īpaši pasākumi, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm ***I
 Energoefektivitātes marķējums ***I
 Eiropas kultūras galvaspilsētas laikposmā no 2020. gada līdz 2033. gadam ***I
 Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" īstenošanas novērtējums
 ES kohēzijas politikas pamatelementi pēc 2020. gada
 Zivju krājumu stāvoklis un sociālekonomiskā situācija zivsaimniecības nozarē Vidusjūrā
Teksti (293 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika