Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
It-Tlieta, 13 ta' Ġunju 2017 - Strasburgu
 Iż-żieda fl-involviment tas-sħab u l-vizibbiltà fil-prestazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej
 Kosteffikaċja tas-7 Programm ta' Riċerka
 L-apolidija fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja
 Fużjonijiet u xissjonijiet transfruntieri
 Il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fis-Sħubija għar-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) ***I
 Miżuri speċifiċi għall-provvista ta' assistenza addizzjonali lill-Istati Membri affettwati minn diżastri naturali ***I
 It-tikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija ***I
 Il-Kapitali Ewropej tal-Kultura għas-snin 2020 sal-2033 ***I
 Valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta' Orizzont 2020
 Elementi fundamentali għal politika ta' koeżjoni tal-UE wara l-2020
 L-istat tal-istokkijiet tal-ħut u s-sitwazzjoni soċjoekonomika tas-settur tas-sajd fil-Mediterran
Testi (303 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza