Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 13 juni 2017 - Straatsburg
 De betrokkenheid van de partners en de zichtbaarheid van de resultaten van de Europese structuur- en investeringsfondsen vergroten
 Kosteneffectiviteit van het zevende onderzoeksprogramma
 Staatloosheid in Zuid- en Zuidoost-Azië
 Grensoverschrijdende fusies en splitsingen
 Participatie van de Unie in het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) ***I
 Specifieke maatregelen voor het bieden van aanvullende steun aan lidstaten die zijn getroffen door natuurrampen ***I
 Energie-efficiëntie-etikettering ***I
 Culturele hoofdsteden van Europa voor de periode 2020 tot 2033 ***I
 Beoordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020
 Bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020
 Toestand van de visbestanden en sociaal-economische situatie van de visserijsector in de Middellandse Zee
Teksten (297 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid