Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 13 iunie 2017 - Strasbourg
 Creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în procesul de execuție a fondurilor structurale și de investiții europene
 Eficiența, din punctul de vedere al costurilor, a celui de al 7-lea Program de cercetare
 Apatridia în Asia de Sud și de Sud-Est
 Fuziunile și divizările transfrontaliere
 Participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) ***I
 Măsurile specifice menite să furnizeze o asistență suplimentară statelor membre afectate de dezastre naturale ***I
 Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică ***I
 „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 ***I
 Evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020
 Elemente constitutive ale politicii de coeziune a UE pentru perioada de după 2020
 Starea stocurilor de pești și situația socioeconomică a sectorului pescuitului din zona mediteraneeană
Texte (303 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate