Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 13. júna 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Posilňovanie zapojenia partnerov a zviditeľňovanie výkonnosti európskych štrukturálnych a investičných fondov
 Nákladová účinnosť 7. výskumného programu
 Osoby bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii
 Cezhraničné fúzie a rozdelenia
 Účasť Únie v partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA)***I
 Osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami ***I
 Označovanie energetickej účinnosti ***I
 Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 ***I
 Posúdenie vykonávania programu Horizont 2020
 Základné piliere politiky súdržnosti EÚ po roku 2020
 Stav populácií rýb a sociálno-ekonomická situácia v odvetví rybolovu v Stredozemí
Texty
Finálna verzia (302 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia