Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 13 juni 2017 - Strasbourg
 Större partnerengagemang och synlighet i de europeiska struktur- och investeringsfondernas resultat
 Kostnadseffektiviteten för det sjunde ramprogrammet för forskning
 Statslöshet i Syd- och Sydostasien
 Gränsöverskridande fusioner och delningar
 EU:s deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) ***I
 Särskilda åtgärder för att tillhandahålla ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer ***I
 Energieffektivitetsmärkning ***I
 Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 ***I
 Bedömning av genomförandet av Horisont 2020
 Byggstenar för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020
 Fiskbeståndens tillstånd och den socioekonomiska situationen för fiskesektorn i Medelhavet
Texter (292 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy