Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 14 юни 2017 г. - Страсбург
 Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I
 Искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас
 Искане за снемане на имунитета на Милене Трошчински
 Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен
 Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените
 Доклад от 2016 г. относно Сърбия
 Доклад от 2016 г. относно Косово
 Доклад от 2016 г. относно бивша югославска република Македония
 Положението в Демократична република Конго
 Актуално състояние във връзка с изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш
Текстове (558 kb)
Правна информация - Политика за поверителност