Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο
 Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***I
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Rolandas Paksas
 Αίτηση άρσης της ασυλίας της Mylène Troszczynski
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen
 Η ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών
 Έκθεση του 2016 για τη Σερβία
 Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο
 Έκθεση του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
 Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
 Πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές
Κείμενα (587 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου