Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 14. juuni 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I
 Rolandas Paksase puutumatuse äravõtmise taotlus
 Mylène Troszczynski puutumatuse äravõtmise taotlus
 JeanMarie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus
 Vajadus koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks
 2016. aasta Serbia aruanne
 2016. aasta Kosovo aruanne
 2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta
 Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis
 Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseis
Tekstid
Lõplik väljaanne (314 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika