Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 14 czerwca 2017 r. - Strasburg
 Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I
 Wniosek o uchylenie immunitetu Rolandasa Paksasa
 Wniosek o uchylenie immunitetu Mylène Troszczynski
 Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena
 Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic
 Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r.
 Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r.
 Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii
 Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga
 Aktualny stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu
Teksty (341 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności