Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg
 Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I
 Begäran om upphävande av Rolandas Paksas immunitet
 Begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet
 Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet
 Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män
 Rapport för 2016 om Serbien
 Rapport för 2016 om Kosovo
 Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 Situationen i Demokratiska republiken Kongo
 Läget i genomförandet av hållbarhetspakten i Bangladesh
Texter (326 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy