Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург
 Номиниране на член на Европейската комисия
 Рамково споразумение между ЕС и Косово относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза ***
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2017/001 ES/Castilla y León — добив на суровини
 Европейски стандарти за 21-ви век
 Към общоевропейска рамка за обезпечени облигации
 Ролята на свързания с риболова туризъм с оглед на диверсификацията на рибарството
 Давностни срокове при пътнотранспортните произшествия
 Общи минимални стандарти за гражданските производства
 Макрофинансова помощ за Република Молдова ***I
 Оповестяване на информация относно корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове ***I
 Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна ***I
 Проект на коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет за 2017 г. за вписване на излишъка от 2016 финансова година
 По-дълъг жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата
 Провеждане на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления и престъпленията против човечеството, в това число и геноцида
 Частни охранителни дружества
 Условия на труд и несигурна заетост
Текстове (922 kb)
Правна информация - Политика за поверителност