Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 4. července 2017 - Štrasburk
 Jmenování nového člena Komise
 Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie ***
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/001 ES/Castilla y León – těžba
 Evropské normy pro 21. století
 Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy
 Úloha cestovního ruchu spjatého s rybolovem v diverzifikaci odvětví rybolovu
 Promlčecí lhůty u dopravních nehod
 Společné minimální normy pro občanskoprávní řízení
 Makrofinanční pomoc Moldavské republice ***I
 Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček ***I
 Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu ***I
 Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2016
 Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti
 Řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy
 Soukromé bezpečnostní společnosti
 Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání
Texty (570 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí