Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 4. juli 2017 - Strasbourg
 Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen
 Rammeaftale mellem EU og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer ***
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2017/001 ES/Castilla y León minedrift
 Europæiske standarder til det 21. århundrede
 På vej til en paneuropæisk ramme for særligt dækkede obligationer
 Den fiskerirelaterede turismes rolle i diversificeringen af fiskeriet
 Forældelsesfrister for trafikulykker
 Fælles minimumsstandarder for den civile retspleje i EU
 Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova ***I
 Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer ***I
 Indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine ***I
 Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2017: Indsættelse af overskuddet for regnskabsåret 2016
 Længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder
 Bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab
 Private sikkerhedsfirmaer
 Arbejdsvilkår og usikker ansættelse
Tekster (535 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik