Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο
 Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕE και του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης ***
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/001 ES/Castilla y León - εξόρυξη
 Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα
 Προς ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα
 Ο ρόλος του αλιευτικού τουρισμού στη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
 Προθεσμίες παραγραφής σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων
 Κοινά ελάχιστα πρότυπα του αστικού δικονομικού δικαίου
 Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ***I
 Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα ***I
 Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία ***I
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του Γενικού Προϋπολογισμού 2017: εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2016
 Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις
 Αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας
 Ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας
 Συνθήκες εργασίας και επισφαλής απασχόληση
Κείμενα (956 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου