Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 4. juuli 2017 - Strasbourg
 Uue voliniku ametissenimetamine
 ELi ja Kosovo vaheline Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitlev raamleping ***
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – Hispaania taotlus EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining
 Euroopa standardid 21. sajandil
 Liikumine üleeuroopalise pandikirjade raamistiku suunas
 Kalastusturismi roll kalapüügi mitmekesistamises
 Liiklusõnnetuste aegumistähtajad
 Tsiviilkohtumenetluse ühised miinimumnõuded
 Makromajanduslik finantsabi Moldova Vabariigile ***I
 Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt ***I
 Ukraina suhtes ajutiste ühepoolsete kaubandusmeetmete kehtestamine ***I
 Paranduseelarve projekt nr 2/2017: 2016. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse
 Toodete eluea pikendamine: kasu tarbijatele ja äriühingutele
 Inimõiguste rikkumisega tegelemine, pidades silmas sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas genotsiidi
 Eraturvafirmad
 Töötingimused ja ebakindlad töösuhted
Tekstid (519 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika