Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 4 juli 2017 - Straatsburg
 Benoeming van een lid van de Europese Commissie
 Kaderovereenkomst tussen de EU en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma's ***
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/001 ES/Castilla y León winning van delfstoffen
 Europese normen voor de 21e eeuw
 Naar een pan-Europees kader voor gedekte obligaties
 De rol van visserijgerelateerd toerisme in de diversificatie van de visserij
 Verjaringstermijnen bij verkeersongevallen
 Gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht
 Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië ***I
 Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren ***I
 Invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ***I
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2017 om het overschot van het begrotingsjaar 2016 erin op te nemen
 Een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven
 De bestrijding van mensenrechtenschendingen in de context van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, met inbegrip van genocide
 Particuliere beveiligingsondernemingen
 Arbeidsomstandigheden en onzeker werk
Teksten (563 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid