Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 4 lipca 2017 r. - Strasburg
 Nominacja członka Komisji Europejskiej
 Umowa ramowa między Unią Europejską a Kosowem dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych ***
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2017/001 ES Castilla y León mining
 Normy europejskie dla XXI wieku
 W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych
 Rola turystyki związanej z rybołówstwem w dywersyfikacji rybołówstwa
 Terminy przedawnienia odnoszące się do wypadków drogowych
 Wspólne minimalne normy w postępowaniu cywilnym
 Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii ***I
 Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały ***I
 Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych ***I
 Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2017 ujmujący nadwyżkę z roku budżetowego 2016
 Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw
 Reakcja na naruszenia praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa
 Prywatne firmy ochroniarskie
 Warunki pracy i niepewność zatrudnienia
Teksty (578 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności