Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Utorok, 4. júla 2017 - Štrasburg
 Vymenovanie členky Európskej komisie
 Rámcová dohoda medzi EÚ a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie ***
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: EGF/2017/001 ES/Castilla y León ťažba
 Európske normy pre 21. storočie
 Smerom k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy
 Úloha cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybného hospodárstva
 Premlčacie lehoty pri dopravných nehodách
 Spoločné minimálne normy týkajúce sa civilných konaní
 Makrofinančná pomoc Moldavskej republike ***I
 Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami ***I
 Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu ***I
 Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 – pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2016
 Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti
 Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy
 Súkromné bezpečnostné spoločnosti
 Pracovné podmienky a neisté pracovné miesta
Texty (545 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia