Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 5. července 2017 - ŠtrasburkKonečné znění
 Nevyslovení námitky proti aktu v přenesené pravomoci: řízení o evropském platebním rozkazu
 Nevyslovení námitky proti aktu v přenesené pravomoci: evropské řízení o drobných nárocích
 Přístup k důvěrným informacím (výklad čl. 5 odst. 5 a článku 210a jednacího řádu)
 Kigalská změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu ***
 Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států a omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu ***
 Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (souhlas) ***
 Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (usnesení)
 Memorandum o porozumění mezi Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a Eurojustem *
 Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie ***II
 Právní rámec Unie pro porušení celních předpisů a sankcí
 Sílící epidemie HIV, tuberkulózy a hepatitidy typu C v Evropě
 Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání
 Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy
 Doporučení Radě k 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
 Vypracování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategická priorita pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě
Texty
Konečné znění (341 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí