Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 5. heinäkuuta 2017 - Strasbourg
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Eurooppalainen maksamismääräysmenettely
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely
 Tutustuminen luottamuksellisiin tietoihin (työjärjestyksen 5 artiklan 5 kohdan ja 210 a artiklan tulkinta
 Otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskeva Kigalissa hyväksytty sopimus ***
 Yleissopimus valtiosta toiseen tapahtuvasta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämiseksi ***
 Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (hyväksyntä) ***
 Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (päätöslauselma)
 Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston ja Eurojustin välinen yhteisymmärryspöytäkirja *
 Unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin ***II
 Tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskeva unionin oikeudellinen kehys ***I
 Euroopassa lisääntyvät hiv-, tuberkuloosi- ja hepatiitti B- ja C-virustartuntaepidemiat
 Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet
 Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia
 Suositus neuvostolle YK:n yleiskokouksen 72. istunnosta
 Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaisena painopistealana kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa
Tekstit (333 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö