Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2017 m. liepos 5 d. - Strasbūras
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: Europos mokėjimo įsakymo procedūra
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra
 Galimybė susipažinti su konfidencialia informacija (Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 5 dalies ir 210a straipsnio išaiškinimas)
 Kigalyje priimtas susitarimas iš dalies pakeisti Monrealio protokolą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų ***
 Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo ***
 Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (pritarimo procedūra) ***
 Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (rezoliucija)
 Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros ir Eurojusto susitarimo memorandumas *
 Baudžiamosios teisės priemonės kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ***II
 Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema ***I
 Augantis ŽIV / AIDS, tuberkuliozės ir hepatito C viruso epidemijų skaičius Europoje
 2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu
 ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas
 Rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos
 ES pramonės strategijos parengimas kaip strateginis prioritetas augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti
Tekstai (318 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika