Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
L-Erbgħa, 5 ta' Lulju 2017 - Strasburgu
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: proċedura għal ordni ta' ħlas Ewropea
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar
 Konsultazzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali (interpretazzjoni tal-Artikoli 5(5) u 210a tar-Regoli ta' Proċedura)
 Ftehim biex jiġi emendat il-Protokoll ta' Montreal dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu, adottat f’Kigali ***
 Konvenzjoni dwar tniġġis transkonfini tal-arja fuq distanza twila sabiex jitnaqqsu l-aċidifikazzjoni, l-ewtrofikazzjoni u l-ożonu troposferiku *
 Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba (Approvazzjoni) ***
 Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba (Riżoluzzjoni)
 Memorandum ta' Qbil bejn l-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u l-Eurojust *
 Ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali ***II
 Il-qafas ġuridiku tal-Unjoni għal ksur doganali u sanzjonijiet ***I
 Żieda fl-epidemiji tal-HIV, Tuberkulożi u Epatite C fl-Ewropa
 Baġit 2018 - Mandat għat-Trilogu
 Lejn strateġija tal-UE għar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali
 Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar it-72 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti
 Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa
Testi (343 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza