Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: Europese betalingsbevelprocedure
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: Europese procedure voor geringe vorderingen
 Raadpleging van vertrouwelijke informatie (interpretatie van artikel 5, lid 5, en artikel 210 bis van het Reglement)
 In Kigali goedgekeurde overeenkomst tot wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken ***
 Verdrag inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand ***
 Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (goedkeuring) ***
 Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba
 Memorandum van overeenstemming tussen het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en Eurojust *
 De strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt ***II
 Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties ***I
 Toename van het aantal besmettingen met hiv, tuberculose en HCV in Europa
 Begroting 2018 –- Mandaat voor de trialoog
 Een Europese strategie voor internationale culturele betrekkingen
 Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de VN
 Ontwerpen van een ambitieuze industriële strategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa
Teksten (341 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid