Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 5 lipca 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: procedura europejskiego nakazu zapłaty
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: Europejska procedura drobnych roszczeń
 Dostęp do informacji poufnych (wykładnia art. 5 ust. 5 i art. 210a Regulaminu)
 Porozumienie przyjęte w Kigali dotyczące poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową ***
 Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, której celem jest przeciwdziałanie zakwaszeniu, etrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej ***
 Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (zgoda) ***
 Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (rezolucja)
 Protokół ustaleń między Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości a Eurojustem *
 Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego ***II
 Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji ***I
 Wzrost zachorowań w Europie na HIV/AIDS, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby typu C
 Budżet na 2018 r. – Mandat do rozmów trójstronnych
 W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych
 Zalecenie dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych
 Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie
Teksty
Wersja ostateczna (336 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności