Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 5 iulie 2017 - Strasbourg
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la o măsură de punere în aplicare: procedura europeană de somație de plată
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la o măsură de punere în aplicare: procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă
 Consultarea informațiilor confidențiale (interpretarea alineatului (5) de la articolul 5 și a articolului 210a din Regulamentul de procedură)
 Acordul de modificare a Protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali ***
 Convenția privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic ***
 Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (aprobare) ***
 Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (rezoluție)
 Memorandum de înțelegere dintre Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și Eurojust *
 Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal ***II
 Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente ***I
 Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa
 Bugetul pe 2018 - mandatul pentru trilog
 Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale
 Recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite
 Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa
Texte (345 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate