Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 5. júla 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Námietka voči delegovanému aktu: európske konanie o platobnom rozkaze
 Námietka voči delegovanému aktu: európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu
 Konzultácie o dôverných informáciách (výklad článku 5 ods. 5 a článku 210a rokovacieho poriadku)
 Dohoda prijatá v Kigali s cieľom zmeniť Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu ***
 Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov s cieľom zníženia acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu ***
 Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (súhlas) ***
 Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (uznesenie)
 Memorandum o porozumení medzi Európskou agentúrou na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Eurojustom *
 Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva ***II
 Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie ***I
 Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe
 Rozpočet na rok 2018 – mandát na trialóg
 Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy
 Odporúčanie pre Radu k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN
 Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe
Texty
Finálna verzia (335 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia