Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 5. julij 2017 - Strasbourg
 Nenasprotovanje delegirani uredbi: postopek za evropski plačilni nalog
 Nenasprotovanje delegirani uredbi: evropski postopek v sporih majhne vrednosti
 Vpogled v zaupne informacije
 Sporazum o spremembi Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, sprejeti v Kigaliju ***
 Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja za zmanjšanje zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ***
 Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in Kubo (odobritev) ***
 Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (resolucija)
 Memorandum o soglasju med Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter Eurojustom *
 Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava ***II
 Pravni okvir Unije za carinske kršitve in sankcije ***I
 Širjenje epidemije HIV, tuberkuloze in hepatitisa C v Evropi
 Proračun 2018 – mandat za trialog
 Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave
 Priporočila Svetu o 72. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov
 Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi
Besedila (301 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov