Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: ett europeiskt betalningsföreläggande
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande
 Tillgång till konfidentiell information (tolkning av artiklarna 5.5 och 210a i arbetsordningen)
 Avtalet om ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, antaget i Kigali ***
 Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon ***
 Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (godkännande) ***
 Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (resolution)
 Samförståndsavtal mellan Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa och Eurojust *
 Bekämpning via straffrätten av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen ***II
 Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner ***I
 Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemier i Europa
 Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet
 En EU-strategi för internationella kulturella förbindelser
 Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session
 Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa
Texter (329 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy