Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 6 юли 2017 г. - Страсбург
 Доклад за Турция за 2016 г.
 Създаване на специална комисия относно тероризма, нейните правомощия, числен състав и мандат
 Случаите на лауреата на Нобелова награда Лю Сяобо и Ли МингЧе
 Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак
 Бурунди
 Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР ***I
 Позволени видове използване на определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I
 Трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I
 Механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в ЕС *
 Действия на ЕС в подкрепа на устойчивостта
 Насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС
Текстове (591 kb)
Правна информация - Политика за поверителност