Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 6. července 2017 - Štrasburk
 Zpráva o Turecku za rok 2016
 Zřízení zvláštního výboru pro terorismus, jeho působnost, složení a funkční období
 Případy nositelů Nobelovy ceny Liou Siao-po a Lee Ming-che
 Eritrea, zejména případy Abune Antoniose a Dawita Isaaka
 Burundi
 Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD ***I
 Povolené způsoby užití některých děl a jiných chráněných předmětů ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení ***I
 Přeshraniční výměna rozmnoženin některých děl a jiných chráněných předmětů v přístupném formátu ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení mezi Unií a třetími zeměmi ***I
 Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii *
 Úsilí EU v oblasti udržitelnosti
 Podpora soudržnosti a rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU
Texty (370 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí