Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 6 lipca 2017 r. - Strasburg
 Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Turcji
 Powołanie komisji specjalnej ds. terroryzmu oraz zakres jej kompetencji, jej liczebność i okres sprawowania przez nią mandatu
 Sprawy laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Miong-che
 Erytrea, a w szczególności sprawy Abune Antoniosa i Dawita Isaaka
 Burundi
 Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz ustanowienie gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR ***I
 Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I
 Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I
 Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE *
 Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju
 Wspieranie spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE
Teksty (368 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności