Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 6 juli 2017 - Strasbourg
 2016 års rapport om Turkiet
 Tillsättning av ett särskilt utskott för terrorismfrågor, dess ansvarsområden, sammansättning och mandattid
 Fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che
 Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac
 Burundi
 Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden ***I
 Tillåten användning av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I
 Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I
 Tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen *
 EU:s åtgärder för hållbarhet
 Främjande av sammanhållning och utveckling i EU:s yttersta randområden
Texter (359 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy