Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург
 Искане за снемане на имунитета на Мари-Кристин Бутоне
 Назначаване на Саймън Бузутил за член на комитета, предвиден в член 255 от ДФЕС
 Споразумение между Европейския съюз и Исландия относно закрилата на географските означения на селскостопански продукти и храни ***
 Споразумение между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти ***
 Изпълнение на Директивата за медиацията
 Функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно
 Космическа стратегия за Европа
 Академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот
 Отмяна на остаряло законодателство по отношение на секторите на вътрешните водни пътища и автомобилните превози на товари***I
 Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности ***I
 Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ ***I
 Китолов в Норвегия
 Присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие
 Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност
Текстове (485 kb)
Правна информация - Политика за поверителност